อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าออนไลน์

อุปกรณ์ Powermeterline

นวัตกรรมในการตรวจสอบการใช้ไฟ แบบ "Online" โดยไม่ต้องติดตั้ง นวัตกรรมของเรา รายงานผลได้แบบทันที "Real Time" พร้อมการแจ้งเตือนผ่านทางมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการ การใช้พลังงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Gateway (GW)

1Gateway
อุปกรณ์ รับส่ง สัญญาณ Gateway (GW) เป็นอุปกรณ์ที่จะรับสัญญาณจากอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า (CM) เพื่อส่งสัญญาณผ่านทาง อินเตอร์เน็ต ไปแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ หรือมือถือ โดยนำเสนอข้อมูลในการใช้ไฟฟ้า ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
2คุณสมบัติพื้นฐาน
- รองรับ อุปกรณ์ Clamp Meter (CM) ได้ 250 ตัว
- ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): 75 x 59 x 12
- อุณหภูมิในการทำงาน (องศา C): -40 ~ 85
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 5V Micro USB
- เทคโนโลยีไร้สาย: Bluetooth BLE 4.1 + Wifi2.4 GHz มาตรฐาน IEEE 802.11
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการรับส่งข้อมูล ไปยังระบบ Web Service ช่วงระยะการสื่อสาร wifi ไม่เกิน 100  เมตร และรับส่งสัญญาณ Bluetooth กับ Clamp Meter 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
1Gateway (GW08)
อุปกรณ์ รับส่ง สัญญาณ Gateway (GW08) เป็นอุปกรณ์ที่จะรับส่งสัญญาณ WiFi ไปยัง Gateway (RP01&RP02) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า (CM&FM) เพื่อส่งสัญญาณผ่านทาง อินเตอร์เน็ต ไปแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ หรือมือถือ โดยนำเสนอข้อมูลในการใช้ไฟฟ้า ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
2คุณสมบัติพื้นฐาน
- รับส่งสัญญาณ WiFi ไปยัง Gateway (RP01&RP02)
- รองรับ อุปกรณ์ Clamp Meter (CM&FM) ได้ 250 ตัว
- ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): 75.3 x 59 x 12
- อุณหภูมิในการทำงาน (องศา C): -40 ~ 85
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 5V Micro USB
- ระยะการสื่อสารประมาณ 700m - 1Km
- ความถี่ที่ใช้ : 915-MHz
- เทคโนโลยีไร้สาย:Wifi2.4 GHz มาตรฐาน IEEE 802.11
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการรับขยายสัญญาณ WiFi ให้กับ CM ในระยะพื้นที่ WiFi ไม่ถึง และแสดงผล ไปยังระบบ Web Service ช่วงระยะการสื่อสาร wifi ไม่เกิน 100  เมตร และรับส่งสัญญาณ Bluetooth กับ Clamp Meter 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
1Gateway (RP)
เครื่องรับส่งสัญญาณ Gateway (RP) เป็นเครื่องรับสัญญาณ Wifi จาก Gateway (GW08) และรับข้อมูลจากเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า (CM&FM) ส่งสัญญาณผ่านทาง อินเตอร์เน็ต Wifi ไปแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ หรือมือถือ โดยนำเสนอข้อมูลในการใช้ไฟฟ้า ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
2คุณสมบัติพื้นฐาน
- Gateway (RP01&RP02)
รับสัญญาณจาก Gateway(GW08)
- Gateway (RP01) รองรับ อุปกรณ์ Clamp Meter (CM&FM) ได้ 50 ตัว
- Gateway (RP02) รองรับ Gateway (RP01) ได้ 3 ตัว
- ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.): 75.3 x 59 x 12
- อุณหภูมิในการทำงาน (องศา C): -40 ~ 85
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 5V Micro USB
- ระยะการสื่อสารประมาณ 700m - 1Km
- ความถี่ที่ใช้ : 915-MHz
- เทคโนโลยีไร้สาย:Wifi2.4 GHz มาตรฐาน IEEE 802.11
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการรับขยายสัญญาณ WiFi ให้กับ CM ในระยะพื้นที่ WiFi ไม่ถึง และแสดงผล ไปยังระบบ Web Service ช่วงระยะการสื่อสาร wifi ไม่เกิน 100  เมตร และรับส่งสัญญาณ Bluetooth กับ Clamp Meter 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)

Clamp Meter

1Clamp Meter (CM01)
อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter (CM-01) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวอุปกรณ์จะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทันที โดยอุปกรณ์ CM-01 นี้ เหมาะกับสายไฟTHW 1x1.5 - 1x6 ยาชากิ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟไม่เกิน 10 มิลลิเมตร
2คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC
- ขนาดเล็กกะทัดรัดวัดกระแสไฟฟ้าได้ 0.3A-50A (AC)
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรในการผลิต โดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
1Clamp Meter (CM02)
อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter (CM-02) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวอุปกรณ์จะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทันที โดยอุปกรณ์ CM-02 นี้ เหมาะกับสายไฟTHW 1x10 - 1x16 ยาชากิ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟไม่เกิน 16 มิลลิเมตร
2คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC
- ขนาดเล็กกะทัดรัดวัดกระแสไฟฟ้าได้ 0.6A-120A (AC)
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรในการผลิตโดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
1Clamp Meter (CM02-04)

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter (CM02-04) เป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวเครื่องจะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องรับส่งสัญญาณทันที โดยเครื่อง CM02-04 นี้ เหมาะกับสายไฟTHW 1x10 - 1x16 ยาชากิ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ 16 มิลลิเมตร

2คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC
- ขนาดเล็กกะทัดรัดวัดกระแสไฟฟ้าได้ 0.05A-5A (AC) 3%
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรในการผลิตโดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
1Clamp Meter (CM02-06)

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter (CM02-06) เป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวเครื่องจะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องรับส่งสัญญาณทันที โดยเครื่อง CM02-06 นี้ เหมาะกับสายไฟTHW 1x10 - 1x16 ยาชากิ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ 16 มิลลิเมตร

2คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC
- ขนาดเล็กกะทัดรัดวัดกระแสไฟฟ้าได้ 0.001A-0.5A (AC) 3%
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรในการผลิตโดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
1Clamp Meter (CM03)
อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter (CM-03) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวอุปกรณ์จะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทันที โดยอุปกรณ์ CM-03 นี้ เหมาะกับสายไฟTHW 1x25 - 1x70 ยาชากิ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟไม่เกิน 24 มิลลิเมตร
2คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC
- ขนาดเล็กกะทัดรัดวัดกระแสไฟฟ้าได้ 2A-250A (AC)
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรในการผลิตโดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
1Clamp Meter (CM03-05)

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter (CM03-05) เป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวเครื่องจะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องรับส่งสัญญาณทันที โดยเครื่อง CM03-05 นี้ เหมาะกับสายไฟTHW 1x25 - 1x70 ยาชากิ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ 24 มิลลิเมตร

2คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC
- ขนาดเล็กกะทัดรัดวัดกระแสไฟฟ้าได้ 2A-250A (AC) 3%
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรในการผลิตโดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
1Clamp Meter (CM04)
อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter (CM-04) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวอุปกรณ์จะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทันที โดยอุปกรณ์ CM-04 นี้ เหมาะกับสายไฟTHW 1x95 - 1x120 ยาชากิ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟไม่เกิน 35 มิลลิเมตร
2คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC
- ขนาดเล็กกะทัดรัดวัดกระแสไฟฟ้าได้ 3A-350A (AC)
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
1Clamp Meter (CM04-05)

เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Clamp Meter (CM04-05) เป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าและอุณหภูมิอย่างแม่นยำ โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวเครื่องจะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องรับส่งสัญญาณทันที โดยเครื่อง CM04-05 นี้ เหมาะกับสายไฟTHW 1x95 - 1x120 ยาชากิ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ 35 มิลลิเมตร

2คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC
- ขนาดเล็กกะทัดรัดวัดกระแสไฟฟ้าได้ 3A-350A (AC) 3%
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 4 0 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์
1Temperature Meter (TM)

เครื่องวัดอุณหภูมิ Temperature Meter (TM)  เครื่องวัดอุณหภูมิ Temperature Meter (TM) เป็นเครื่องที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิน้ำ อุณหภูมิสายไฟ โดยนำไปติดที่สายไฟใช้ในการวัดและตรวจสอบอุณหภูมิของสายไฟ และแจ้งเตือนผ่านไลน์ มีจุดเด่นที่ดีกว่า เครื่องวัดอุณหภูมิทั่วไป คือสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ได้แบบ Real Time

2คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดอุณหภูมิน้ำ และ อุณหภูมิของสายไฟ
- ขนาดเล็กกะทัดรัดมี 2 รุ่น (TM01) และ (TM01+WP กันน้ำได้)
- ใช้วัดอุณหภูมิ 0~100 ℃ ความแม่นยำ +- 2 ℃ ความยาวสาย 960mm. +- 15mm.
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย ใช้พลาสติก NYLON ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์

ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุณหภูมิสายไฟ และอุณหภูมิของน้ำ โดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ได้ทุกที ทุกเวลา

Flex Ac Current Probe (FM)

1Flex Ac Current Probe (FM)
เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Flex Ac Current Probe (FM) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า โดยคล้องที่สายไฟ แล้วทิ้งไว้ ตัวอุปกรณ์จะส่งข้อมูลกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์รับส่งสัญญาณทันที โดยเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Wireless Flexible Clamp Meter (FM) นี้ มี 3 รุ่นด้วยกัน เหมาะกับสายไฟ ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟไม่เกิน 90-180 มิลลิเมตร
2คุณสมบัติพื้นฐาน
- วัดกระแสไฟฟ้า AC
- ขนาดเล็กกะทัดรัด ความแม่นยำวัดกระแสไฟฟ้าได้ 60A-3,000A (AC) 3%
- ใช้พลาสติกที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL 94-V0
- ติดตั้งง่าย ไร้สาย
- การส่งสัญญาณเป็น Bluetooth V 4.1 ซึ่งรองรับโปรโตคอลโซลูชัน BLE แบบ single-mode
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสายไฟฟ้าในตัว สื่อสารกับอุปกรณ์ Gateway ในระยะ 40 เมตร (ในพื้นที่โล่ง)
- ต้องมีปลั๊กไฟในพื้นที่ติดตั้งเพื่อใช้งานอุปกรณ์
3ลักษณะการทำงานของตัวอุปกรณ์
ใช้ในการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ เครื่องจักรในการผลิตโดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์

ข้อดีของอุปกรณ์ Powermeterline


ดูได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน

สามารถดูการใช้ไฟฟ้าได้ทั้งระบบ Android และ IOS ตลอด 24 ชั่วโมง


ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

จากเดิมที่ต้องใช้อุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้า ไปวัดที่ละจุด ลืมขั้นตอนเหล่านี้ได้เลย


ง่ายและสะดวกในการติดตั้ง

ติดตั้งง่ายดาย ได้ทุกพื้นที่ เพียงมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต


มีระบบเเจ้งเตือน
ผ่านแอฟพลิเคชั่น Line

เมื่อมีปัญหาไฟเกิน หรืออุณหภูมิเกิน
แจ้งเตือนคุณที่มือถือทันที