บริษัท ครอสอินเตอร์ จำกัด (Crossinter Co.,Ltd.)


บริษัท ครอสอินเตอร์ มีความยินดีและภูมิใจที่จะนำเสนอ "Powermeterline"
นวัตกรรมในการตรวจสอบการใช้ไฟ แบบ "Online" โดยไม่ต้องติดตั้ง นวัตกรรมของเรา
รายงานผลได้แบบทันที "Real Time" พร้อมการแจ้งเตือนผ่านทางมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์
เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดการ การใช้พลังงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

1 / 5

"เหตุผลที่ลูกค้าเลือกใช้ PowerMeterLine "