วัดกระแสไฟออนไลน์
ระบบ Web Browser ของเรา
July 9, 2018
POWERMETERLINE
คุณสมบัติทั้ง 8 ข้อ POWERMETERLINE
July 9, 2018

10 หลักการทำงานอย่างปลอดภัย

หลักการทำงานอย่างปลอดภัย
 
 

10 หลักการทำงานอย่างปลอดภัย

1. ตรวจสอบสอบภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีเสมอ หรือใช้ อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานกระแสไฟฟ้าของเครื่องจักร เพื่อช่วยดูและแจ้งเตือน การทำงานของเครื่องว่ามีกระแสไฟฟ้าปกติ หรือเกิดความผิดปกติต่อทำงานของกระแสไฟฟ้าที่เครื่องจักร ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและแจ้งล่วงหน้าให้มีการแก้ไขได้ทันที อย่าง  POWERMETERLINE นวัตกรรมในตรวจการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด!!

2. ห้ามใช้เครื่องจักรโดยไม่มีหน้าที่หรือได้รับการอบรบมาก่อนเนื่องจากอาจจะทำให้ผู้ใช้เครื่องจักรได้รับอัตรายได้ เพราะไม่มีความชำนาญในการใช้งาน

3. ใช้เครื่องจักรอย่างระมัดระวังปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือขั้นตอนที่กำหนด เพียงเพราะคิดว่าไม่เป็นไร นั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้

4. อย่าถอดเครื่องมือนิรภัยหรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรออกอย่างเด็ดขาด การถอดเครื่องมือนิรภัยออกจากเครื่องจักร คือการเพิ่มความอันตรายในการทำงานแก่ผู้ใช้ เครื่องจักรเอง

5. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับงาน หรือใช้อุปกรณ์ในการทำงานแทน อย่างการที่จะต้องเข้าจดการทำงานกระแสไฟฟ้าด้วยตนเองและเสี่ยงต่ออัตนตรายเนื่องอาจจะ ต้องไปสัมผัสตัวเครื่องจักร ก็เลือกที่จะมาใช้อุปกรณ์ที่สามารถดูออนไลน์ทีี่สามาารถดูจากที่ไหนก็ได้แทน อย่างPOWERMETERLINE  ที่สามารถวัดไฟออนไลน์ 24 ชม.

6. ระวังอย่าให้ส่วนใดในร่างกายเข้าใกล้ จุดหมุน จุดหนีบ หรือส่วนใดที่เคลื่นไหวของเครื่องจักร มิเช่นนั้นอจจะถูกเครื่องดูด หรือถูกดึงเข้าไปให้เป็นอันตรายถึงชีวิต

7. ขณะเครื่องจักรกำลังทำงานอย่าปรับแต่งทำความสะอาด หรือพยายามดึงชิ้นงานที่ติดขัดอยู่โดยไม่มีการปิดเครื่องจักรก่อน

8.สวมใส่เสื้อผ้าที่กระชับไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับเป็นเส้นสาย ที่อาจถูกเครื่องจักรหนีบหรือดึงได้

9. ขณะทำการตรวจสอบแก้ไข หรือ ซ่อมแซมเครื่องจักรให้แขวนป้ายเตือนและใส่กุญแจล็อค(Logout, Tagout)ตลอดเวลา

10. หากพบเครื่องจักร เครื่องมือนิรภัยหรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องที่ชำรุดหรือสูญหายไป ให้รีบแจ้งหัวหน้างานในทันที 

Facebook Comments

Leave a Reply