ระบบ Web Browser ของเรา

Clamp Meter (CM)
June 9, 2018
หลักการทำงานอย่างปลอดภัย
10 หลักการทำงานอย่างปลอดภัย
July 9, 2018

ระบบ Web Browser ของเรา

เพื่อการจัดเก็บข้อมูล ที่มีเสถียรภาพสูงสุดให้กับผู้ใช้งาน ข้อมูลจะไม่สูญหายในกรณี Server ตัวใดตัวหนึ่งล่มและการพัฒนาระบบให้กับผู้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดเรื่องการใช้ไฟฟ้า ทางเรามีการอัพเดทข้อมูลผ่านระบบ Web Browser ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ลักษณะการทำงาน:
  • แสดงผลข้อมูลผ่านทาง Web Browser บน คอมพิวเตอร์และ มือถือ
  • เก็บข้อมูลของ Clamp Meter ทุกตัว
มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย และมีการอัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ รองรับกับทุกระบบการทำงานที่มี Web Browser และอินเตอร์เน็ต

Facebook Comments

Leave a Reply