เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจองค์กร

1. เป็นองค์กรที่ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน เป็นบ้านหลังที่สองของทุกคน
2. มุ่งเน้นความประทับใจของลูกค้าไปพร้อมๆกับความพึงพอใจของพนักงาน
3. ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และนำเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลา
4. มีความสามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
5. มีระบบการทำงานและวัดผลการทำงานที่ชัดเจน ยุติธรรม
6. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านขององค์กร
7. พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานเสมอ
8. ทุกคนคิดและทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสำหรับโรงงานแบบครบวงจร”

จดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ตรวจสอบ

ลูกค้าที่ไว้วางใจในอุปกรณ์และระบบของเรา