เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจองค์กร

1. เป็นองค์กรที่ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน เป็นบ้านหลังที่สองของทุกคน
2. มุ่งเน้นความประทับใจของลูกค้าไปพร้อมๆกับความพึงพอใจของพนักงาน
3. ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และนำเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลา
4. มีความสามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
5. มีระบบการทำงานและวัดผลการทำงานที่ชัดเจน ยุติธรรม
6. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านขององค์กร
7. พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานเสมอ
8. ทุกคนคิดและทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสำหรับโรงงานแบบครบวงจร”

จดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ตรวจสอบ

ลูกค้าที่ไว้วางใจในอุปกรณ์และระบบของเรา

DutchMill
Mitr phol
adda
Double A
cpf logo
Duckking
mea
องค์การส่งเสิมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
thaitanning
Amarin
SCG
calcomp
KWM Metal work
pttngv
Lucky Flame
CP RAM
thai agri foods
vickerpigment
tokyoroki
pantip
NPS
Hikari
เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์
โมเดิร์นไดสตัฟ
suranaree
รรนวชิราลัย
kenyaku
nichias
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
DairyPlus
Hitech
P&P
preservefood
shizuki
enkei
khwankhao
eastern
sumisho
solar energyexpress
ASI
STYDS
heil business
ไดว่าคาเซอิ
ทีพีเอส เวนติเลท
bigsolar
ACP
SPT
spn
Popularpack
Legor
Heran
Cooltech
SJK
Max Flow Industry