เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจองค์กร

1. เป็นองค์กรที่ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน เป็นบ้านหลังที่สองของทุกคน
2. มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าไปพร้อมๆกับความพึงพอใจของพนักงาน
3. ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และนำเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลา
4. มีความสามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
5. มีระบบการทำงานและวัดผลการทำงานที่ชัดเจน ยุติธรรม
6. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านขององค์กร
7. พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานเสมอ
8. ทุกคนคิดและทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสำหรับโรงงานแบบครบวงจร”

จดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ตรวจสอบ

ลูกค้าที่ไว้วางใจในอุปกรณ์และระบบของเรา

DutchMill
Mitr phol
adda
enkei
thai agri foods
Duckking
mea
suranaree
thaitanning
calcomp
pttngv
KWM Metal work
Lucky Flame
bigsolar
ACP
Legor
Heran
SPT
Popularpack
DairyPlus
spn
Cooltech
heil business
SJK
ThongThaiTextile
kenyaku
P&P
Volcetel
khwankhao
ASI
รรนวชิราลัย
nichias
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ทีพีเอส เวนติเลท
เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์
Kuiburi Fruit Canning