เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจองค์กร

1. เป็นองค์กรที่ทุกคนเติบโตไปด้วยกัน เป็นบ้านหลังที่สองของทุกคน
2. มุ่งเน้นความประทับใจของลูกค้าไปพร้อมๆกับความพึงพอใจของพนักงาน
3. ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และนำเสนอแนวคิดได้ตลอดเวลา
4. มีความสามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียวกัน
5. มีระบบการทำงานและวัดผลการทำงานที่ชัดเจน ยุติธรรม
6. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านขององค์กร
7. พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานเสมอ
8. ทุกคนคิดและทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเท่านั้น

วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสำหรับโรงงานแบบครบวงจร”

จดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ตรวจสอบ

ลูกค้าที่ไว้วางใจในอุปกรณ์และระบบของเรา

DutchMill
Mitr phol
adda
Double A
cpf logo
Duckking
JVC Logo
องค์การส่งเสิมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
thaitanning
Amarin
SCG
calcomp
KWM Metal work
pttngv
Lucky Flame
CP RAM
thai agri foods
vickerpigment
tokyoroki
pantip
NPS
Hikari
เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์
โมเดิร์นไดสตัฟ
suranaree
รรนวชิราลัย
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
nichias
kenyaku
DairyPlus
diamond electric logo
berlinpharmaceutical logo
mep hexa logo
logo Nittan
Logo AICA BANGKOK
ROONGTHAVORN GROUP
Hitech
ACP
preservefood
shizuki
enkei
ไดว่าคาเซอิ
eastern
sumisho
solar energyexpress
ASI
STYDS
ทีพีเอส เวนติเลท
spn
bigsolar
P&P
Cooltech
Popularpack
Legor
SPT
SJK
Heran
khwankhao
heil business
Max Flow Industry