สายไฟฟ้า ต่างๆที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า

ACเฟสเดียว
ACเฟสเดียว แตกต่างจาก AC ระยะสามเท่าอย่างไร?
ตุลาคม 12, 2018
5ข้อควรระวังเรื่องไฟฟ้า
5ข้อควรระวังเรื่องไฟฟ้า
ตุลาคม 27, 2018

สายไฟฟ้า ต่างๆที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า

สายไฟฟ้า

สายไฟต่างๆที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า- สายอะลูมิเนียมแกนโลหะผสม เป็นสายไฟฟ้าแรงสูงที่คล้ายกับสายอะลูมิเนียมแกนเหล็ก แต่รับแรงดึงได้น้อยกว่า
- สายไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage Cable) ซึ่งส่วนใหญ่หน่วยงานควบคุมไฟฟ้าจะเป็นผู้ใช้ เช่น กฟผ., กฟภ.,กฟน
- สายไฟฟ้ายังแยกย่อยออกไปเป็นแต่ละแบบดังนี้
- สายไฟฟ้าแบบเปลือย ส่วนมากสายไฟฟ้าประเภทนี้จะใช้ภายนอกอาคาร
- สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)
- สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)
- สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)
- สายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC Cable)
- สายอลูมิเนียมผสม (AAAC Cable)
- สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR Cable)
- สายไฟฟ้าแบบหุ้ม สายไฟฟ้าประเภทนี้มีใช้ทั้งภายนอกและภายในอาคารทั่วๆไป
- สาย Partial Insulated Cable (PIC Cable)
- สาย Space Aerial Cable (SAC Cable)
- สาย Preassembly Aerial Cable
- สาย Cross-linked Polyethylene (XLPE Cable)
- สายไฟฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Cable) เป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านและอาคารทั่วไป
- วีเอเอฟ (VAF Cable)
- ทีเอชดับเบิลยู (THW Cable)
- เอ็นวายวาย (NYY Cable)
- วีซีที (VCT Cable)

่นี่คือประเภทของสายไฟฟ้ามาตรฐานทั่วไป ที่เราพบเห็นและใช้อยู่ในปัจจุบัน

ประเภทยี่ห้อสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าไทยยาซากิ(Thai Yazaki) สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล (Bangkok Cable) สายไฟฟ้าเฟ้ลปส์ดอด์จ(PhelpsDodge Cable) สายไฟฟ้าฟลูเลอร์ (Fuhrer Cable) สายไฟฟ้าจรุงไทย(CTW Cable)(ที่มา : รัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์ และคณะ. สมุดเสริมความรู้ ทักษะปฏิบัติ และแบบทดสอบตามจุดประสงค์ วิทยาศาสตร์ ว 306 ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3. 2543. หน้า 6.)


🛒 อุปกรณ์วัดค่ากระแสไฟ Online : ดูสินค้า
💌 Inbox : m.me/powermeterline
📞 02-068-0699
📱 096-750-9982
💚 LINE@ : @Powermeterline (อย่าลืมใส่@ข้างหน้าตอนพิมพ์ชื่อด้วยนะคะ)

Facebook Comments

Comments are closed.