อุปกรณ์ Gateway คืออะไร
พฤษภาคม 9, 2018
ระบบ Web Browser ของเรา
กรกฎาคม 9, 2018

Clamp Meter (CM)

Clamp Meter (CM) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการคล้องสายไฟ เพื่อวัดการใช้ไฟ เป็น วัตต์
ความสามารถของอุปกรณ์ตัวนี้ จะทำการ วัด กระแสไฟ ที่วิ่งผ่านสายไฟนั้นๆ และ ส่งค่า ปริมาณไฟ ในสายไฟ เส้นๆนั้น ไปยัง อุปกรณ์ตัวรับ ที่เรียก ว่า Gateway (GW)

ใช้ในการวัดกระแสในการใช้ไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสามารถดูข้อมูลบนโทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์

Facebook Comments

ใส่ความเห็น