สายไฟต่างๆที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า
ตุลาคม 27, 2018

5 ข้อควรระวังเรื่องไฟฟ้า

 
 

👩‍🏫 5 ข้อควรระวังเรื่องไฟฟ้า 💡


1. ตรวจสอบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ ควรเลือกใช้สายไฟฟ้าให้เหมาะกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า ไม่เดินสายไฟฟ้าใกล้แหล่งความร้อน หรือใช้ของหนักวางทับสายไฟฟ้าไว้

2. ต้องหมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าที่อยู่บริเวณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายนอกบ้าน หรือ อาคาร ใต้ฝ้าเพดาน หรือฝาผนัง ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชำรุดได้ง่าย และหากเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้น ก็จะยากต่อการสังเกตเห็น

3. ต้องหมั่นสังเกตุฟิวส์หรือสีสายไฟขณะกำลังใช้ไฟเสมอๆหากพบว่า ฟิวส์ขาดบ่อยครั้ง สายไฟเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ มีความร้อนผิดปกติ หรือมีเสียงดัง ขณะใช้ไฟ ต้องรีบตรวจซ่อม เพื่อป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร หรือใช้อุปกรณ์เข้าช่วยอย่าง POWERMETERLINE ที่ช่วยตรวจวัดค่ากระแสไฟ ตลอด 24ชม. แบบออนไลน์ ดูจากที่ไหนก็ได้ แจ้งเตือนผ่าน LINE ดูไฟรั่ว ไฟตก อุณหภูมิสายไฟ!!

4. ระมัดระวังเรื่องการใช้เครื่องไฟฟ้า เช่น…ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าติดต่อกันเป็นเวลานานมากเกินไป โดยเฉพาะกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี ส่วนประกอบของมอเตอร์ เช่น พัดลม และอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทที่ให้ความร้อน เช่น เตารีด เตาไฟฟ้าเพราะอาจเกิดความร้อนสะสม จนเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดไฟไหม้ได้

5. ใช้งานปลั๊กไฟให้เหมาะสม ปลั๊กไฟ ไม่ควรเสียบค้างไว้เป็นเวลานานและไม่ควรเสียบปลั๊ก ไว้หลายอันในเต้าเสียบเดียวกัน เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟไหม้ ต้องถอดปลั๊กไฟ รวมถึงปิดสวิตช์ไฟหลังใช้งานหรือ ออกจากบ้านทุกครั้ง

Facebook Comments

ใส่ความเห็น